10

Verdi- og yieldutvikling

Newsec gjør over 3 000 verdivurderinger, ca. 300 prosjektvurderinger og verdsetter eiendom for over NOK 650 mrd. ila et år. Dette gir oss en unik tilgang på informasjon til å gjennomføre skreddersydde analyser på aggregert nivå. Kartet nedenfor viser eiendommer verdivurdert av Newsec Norge det siste året.

Verdiutvikling

Verdiindeksen er tatt ut fra vår database og viser en aggregert verdiutvikling i nominelle verdier, indeksert med utgangspunkt i 1. kvartal 2008. Grafen viser utvikling i verdi fra kvartal til kvartal og inneholder ikke løpende avkastning. Videre er den vasket for større investeringer.

Sist kvartal er det, ikke overraskende, kontor Oslo CBD og sentrum som holder seg best i en periode hvor markedet opplever tøffere tider. Fra Q3 2019 til Q3 2020 er utviklingen hhv. 4,7% og 4,0%, fortsatt positiv årsvekst, men trenden er fallende. Kontor Oslo CBD begynte å løpe fra de andre segmentene da utlendingene for alvor gjorde sitt inntog i 2015. Leieprisvekst har løftet verdiene de siste to årene, men trolig er løftet fra leien forbi. Stavanger har stabilisert seg etter forrige oljenedtur, men står nå ansikt til ansikt med nok et oljefall. Verdien kan ventes å falle noe for spesielt Foruseiendommer. Grafen for handelseiendom reflekterer verdiutvikling for alle handelseiendommer i hele Norge. Her har veksten vært avtagende den siste tiden og er nå negativ, vi ser tydelig følgende av et utfordrende handelsmarked med netthandel og grensehandel som store trusler.

På vegne av Tveteraas Eiendomsselskap har Newsec uteleie av kontorer med utsøkt beliggenhet i Lars Hertevigs gate 3, rett ved Herbarium

Yieldutvikling

Newsec sin yieldtabell baserer seg på observerte transaksjoner i transaksjonsmarkedet og settes kvartalsvis i Newsec Quality Board. Endringer siden sist kvartal er markert med fet skrift. Q2 2020 er preget av korona-krisen og vi observerer at spread i de fleste segmenter går ut, hvor det beste foreløpig holder seg mens det mindre gode blir dårligere. Newsecs siste yieldtabell kan alltid lastes ned fra vår hjemmeside.

I kontorsegmentet ser vi økt etterspørsel og høy betalingsvilje for de beste objektene i Oslo, derfor er prime yield satt ned med 50 punkter siden forrige kvartal. Øvrige kontorsegmenter i Oslo er satt ned med 25-50 punkter av samme grunn. Ellers er det høy etterspørsel etter dagligvarebutikker, noe som er reflektert i yieldnedgang for big box. Viktig å merke seg at dette ikke nødvendigvis gjelder byggvare. Videre ser vi ytterligere skarpere prising over hele linja innenfor logistikk, en naturlig følge av utviklingen innen netthandel, og her settes både prime og normalyield ned. Det er mindre etterspørsel etter sekundærobjekter og korte kontrakter, derav holdes resterende yielder i høy-enden etter at disse ble satt opp i Q2 2020, spread har gått betydelig ut.

Vi har bred erfaring med alle eiendomssegmenter og verdsetter kontor-, handel-, hotell- og logistikkeiendom over hele Norge. Newsec bistår med rådgivning i alle eiendomsfaglige spørsmål og tilbyr skreddersydde analyser og anbefalinger både på overordnet strategiske nivå og eiendomsnivå for å optimalisere eiendomsverdier og eiers avkastning. Newsec innehar spisskompetanse innenfor kredittmarkedene og kan bistå gårdeiere med mer effektiv kapitalstruktur ved å analysere, strukturere og forhandle på vegne av kunden. Newsec er sertifisert etter Norges takseringsforbund og Royal Institution of Chartered Surveyors.

Vi har bred erfaring med alle eiendomssegmenter og verdsetter kontor-, handel-, hotell- og logistikkeiendom over hele Norge. Newsec bistår med rådgivning i alle eiendomsfaglige spørsmål og tilbyr skreddersydde analyser og anbefalinger både på overordnet strategiske nivå og eiendomsnivå for å optimalisere eiendomsverdier og eiers avkastning. Newsec innehar spisskompetanse innenfor kredittmarkedene og kan bistå gårdeiere med mer effektiv kapitalstruktur ved å analysere, strukturere og forhandle på vegne av kunden. Newsec er sertifisert etter Norges takseringsforbund og Royal Institution of Chartered Surveyors.

På vegne av DNV GL har Newsec for utleie 4.000 kvm kontorer med god standard og flott beliggenhet. Veritasveien 25 ligger like ved Finansparken og Konserthuset i Stavanger sentrum