09

Trondheim

Transaksjonsmarkedet

  • Transaksjonsvolumet i Trondheim per tredje kvartal i fjor lå på 2,6 milliarder, og 3,9 milliarder totalt for året. Hittil i år ligger volumet på 1,7 milliarder. Aktiviteten vil forhåpentligvis ta seg litt opp i fremover, da prosessene som har vært utsatt blir lansert i markedet — men volumet for året vil trolig være sterkt preget av koronaviruset.
  • Fraværet av internasjonale aktører i Trondheim de to siste årene fortsetter inn i 2020, både på kjøper- og selgersiden.
  • Newsec opererer med en prime yield på 5% i byen, noe som gir et svært attraktivt yieldgap sammenliknet med andre større byer i Norge.

Leiemarkedet

  • Etter fem kvartaler med sammenhengende fall i arealledigheten i Trondheim før virusutbruddet økte ledigheten med 0,5 prosentpoeng i andre kvartal 2020. I tredje kvartal økte den ytterligere med 0,3 prosentpoeng til 7,8%. Newsec forventer at arealledigheten skal videre opp i Trondheim, før det stabiliserer seg og igjen går ned til et mer normalnivå.
  • I motsetning til de øvrige storbyene i Norge økte leiene i Trondheim i andre kvartal 2020. Ifølge tall fra Arealstatistikk gikk fire kvartals rullerende snittleie opp 5,9% til 1.795 NOK/m², mens rullerende a-kategorileie økte med 1,5% til 2.405 NOK/m². Arealstatistikk publiserer tallene for Trondheim to ganger i året, så det blir spennende når tallene for siste halvår 2020 kommer i januar.
  • Det er ca. 55.700 m² kontor av relativt sikker ny kapasitet i pipeline de kommende årene. I tillegg kan markedet tilføres ytterligere ca. 72.000 m² kontor i samme periode, men dette er mer usikre prosjekter.
  • I dagens situasjon er det usikkert hvordan markedet vil utvikle seg. Arealledigheten vil trolig øke fremover og legge en demper på utviklingen i leiene. Men rivningen av Siemens-bygget og Elgseter gate 10–14, samt at ikke-igangsatte kontorprosjekter trolig vil bli skjøvet lengre frem i tid, vil kunne dempe oppgangen i arealledigheten.