09

Trondheim

Transaksjonsmarkedet

  • Transaksjonsvolumet i Trondheim har stoppet helt opp og ligger fremdeles på NOK 300 mill. per andre kvartal 2020, tre ganger så lavt som volumet i fjerde kvartal 2019. Aktiviteten vil trolig ta seg litt opp i løpet av andre halvår, da prosessene som har vært utsatt blir lansert i markedet — men volumet for året vil trolig være sterkt preget av koronaviruset
  • Fraværet av internasjonale aktører i Trondheim i løpet av 2018 og 2019 fortsetter inn i 2020, både på kjøper- og selgersiden
  • Newsec opererer med en prime yield på 5,00%, noe som fortsatt gir et attraktivt yieldgap sammenliknet med andre større byer i Norge.

Leiemarkedet

  • Etter fem kvartaler med sammenhengende fall i arealledigheten i Trondheim økte ledigheten med 0,5 prosentpoeng til 7,5% i andre kvartal 2020. Newsec forventer at arealledigheten skal videre opp i Trondheim, før det stabiliserer seg og igjen går ned til et mer normalnivå
  • I motsetning til de øvrige storbyene i Norge økte leiene i Trondheim i andre kvartal 2020. Ifølge tall fra Arealstatistikk gikk fire kvartals rullerende snittleie opp 5,9% til 1.795 NOK/m², mens rullerende a-kategorileie økte med 1,5% til 2.405 NOK/m²
  • Det er ca. 49.000 m² kontor av relativt sikker ny kapasitet i pipeline de kommende årene. I tillegg kan markedet tilføres ytterligere ca. 28.000 m² kontor i samme periode, men dette er mer usikkert
  • I dagens situasjon er det usikkert hvordan markedet vil utvikle seg. Arealledigheten vil trolig øke fremover og legge en demper på utviklingen i leiene. Men rivningen av Siemens-bygget og Elgseter gate 10–14, samt at ikke-igangsatte kontorprosjekter trolig vil bli skjøvet lengre frem i tid, vil kunne dempe oppgangen i arealledigheten.