08

Stavanger

Transaksjonsmarkedet

 • Så langt i år har det blitt omsatt for 3,1 milliarder kroner i Stavanger, marginalt opp fra fjorårets nivå på 3,0 milliarder. Newsec har telt 9 sikre transaksjoner i år mot 11 per Q3 i fjor.
 • Stavanger har klart seg relativt bra gjennom pandemien og flere store transaksjoner er gjennomført. Det er forventing om et samlet volum på linje med fjoråret.
 • Newsec registrerer relativ smal interesse i Stavanger, der flertallet av transaksjonene fremdeles er innenfor kontor og handel.
 • Interessen fra syndikatene fortsetter, de er involvert i 4 transaksjoner på kjøpersiden, og representerer dermed en svært stor del av transaksjonsvolumet.
 • Prime yield i Stavanger står uendret siden sist på 4,25%.

På vegne av Camar og Entra har Newsec uteleie av 7.000 kvm kontorlokaler av svært god standard i Fjordpiren Hinna Park

Leiemarkedet

 • I Stavanger er det er rundt 242.000 m² ledige kontorarealer som tilsvarer en arealledighet på 10,7% i tredje kvartal, opp 0,5 prosentpoeng fra forrige kvartal. Newsec opplever at kontorsegmentet er berørt av Corona-nedstengingene, noe som har skapt en del usikkerhet og påvirket etterspørselssiden. Prosesser har blitt skjøvet på eller er avsluttet. I midten av november opplever vi at det tilsynelatende er noe mer bevegelse i markedet, der prosesser gjenopptas, og etterspørselen er svakt økende. Dette har vært sammenfallende med positive nyheter i media om antatt utrulling av korona-vaksiner. Det er mulig noe av usikkerheten er redusert tilstrekkelig til at bedriftslederne tør legge planer for 2021 og videre.
 • Forus er fortsatt i en særstilling med meget høy ledighet. Vi antok at sysselsetting innenfor olje/energibransjen ville påvirke etterspørselssiden etter kontorer på Forus høsten 2020, men ser nå at en hel del av leieavtalene som er inngått skjer på Forus. Coworking-konseptet Fomo tiltrekker seg en rekke mindre leietakere, som tydeligvis verdsetter coworking-plattformen som er skapt. Det skal også sies at en rekke avtaler på Forus har vært signert på lave nivåer.
 • Paradisområdet fikk ikke den «pangstarten» de ønsket for videre utbygging, med Aker BP som en hjørnestein i planene. Vi ser likevel at Bane NOR (K2) og Brødrene Jensen AS («Paradis Stasjon 1972») holder fast ved sine planer, der sistnevnte har kommet lengst og nærmer seg ferdigstillelse for utvidelse av «gamle Statens Hus». Foruten Aleris sitt private sykehus har en rekke leietakere allerede signert arealer.
 • Det er tilsynelatende en mer begrenset skjult ledighet nå, enn det var gjennom 2018/2019, men på kort sikt vil det trolig være noe bufferareal som står tomt, men som ikke kommer ut i markedet. Vi antar at bedriftene denne gang avventer en stund for å se virkningene av koronapandemien.
 • Ledigheten i sentrum er relativt høy, sett i historisk lys. Dette skyldes ikke bare at det nylig er ferdigstilt store arealer i sentrum (rundt 40.000 m²), men trolig også at aktører ser til Forus, Paradis og Hinna Park på grunn av stort prisgap. Vedvarende høy leidghet vil kunne presse prisene noe ned i enkelte områder av sentrum. Foreløpig holder prisene seg relativt stabile, med leiepriser på om lag det doble av Forus på gode sentrumsobjekter
 • Svak økt ledighet i Hinna Park, og stabile leiepriser. Lave leiepriser i randsonene og på Forus.
 • Ser man på kombinasjonssegmentet er markedet balansert med en begrenset ledighet på mellom 4–6%, stabilt i flere år. Det har vært en svak økning i ledighet siste halvår. Segmentet utgjør en betydelig del av markedet på Forus, samt baseområdene, og ikke minst kommuner med kort kjøretid til Stavanger. Stabilt leieprisnivå, med fungerende etterspørselsside—spesielt etter eiendommer med lav kontorandel. Sterkere etterspørsel etter verksted enn logistikkeiendom. Investeringene på norsk sokkel forventes å bli kraftig redusert kommende 12 måneders periode, og dette vil berøre oljeservicesegmentet som trolig må omstille og kutte kostnader fremover. Vi ser imidlertid at en del industrieiendommer konverteres til annen bruk, og dermed bidrar til å holde ledighet på lave nivåer.

På vegne av et Malling-syndikat har Newsec utleie av 4.000 kvm kontorer av høy kvalitet i Badehusgata 37