11

Byggekostnader

Utviklere og entreprenører Newsec har vært i kontakt med meldte om økte kostnader gjennom 2019, spesielt etter sommeren og spesielt for Oslo. Offisielle tall fra SSB viste en 2% byggekostøkning gjennom 2019. For 2. kvartal 2020 har kostnadene økt med 1,3% og 2,5% så langt i år. Newsec tror byggekostnadene vil holde seg høy gjennom 2020, gitt at den offentlige sektoren nå trolig kommer til å sette i gang store infrastrukturprosjekter for å hjelpe økonomien i gang som følge av Covid-19. Dette kan igjen føre til lavere tomtekostnader om boligpriser samtidig faller i et marked for folk trolig vil være noe ventende.

Byggekostnader Q2 2020 – stigende trend

Fra mars til juni 2020 steg byggekostnadene for eneboliger i tre med 1,5% og 1,4% for boligblokker, for boliger i alt steg kostnaden med 1,3%. Fra juni 2019 til juni 2020 økte eneboliger med 2,9% og boligblokker med 2,2%. Dette er noe av den sterkeste kvartalsveksten observert på flere år.

Materialkostnadene økte med henholdsvis 3,6% og 3,1% for eneboliger i tre og boligblokker fra juni 2019 til juni 202020. Tilsvarende tall for siste kvartal er 2,5% for begge kategoriene.

De siste tre årene har byggekostnaden økt med 8,9%, hvor eneboliger i tre har steget med 9,1% og boligblokker med 8,7%. Materialkostnaden har økt med 11% i samme periode.