11

Byggekostnader

Utviklere og entreprenører Newsec har vært i kontakt med meldte om økte kostnader gjennom 2019, spesielt etter sommeren og spesielt for Oslo. Offisielle tall fra SSB viste en 2% byggekost-økning gjennom 2019. For 3. kvartal 2020 har kostnadene økt med 1,3% og 2,5% så langt i år. Newsec tror byggekostnadene vil holde seg høy gjennom 2020, gitt at den offentlige sektoren nå trolig kommer til å sette i gang store infrastrukturprosjekter for å hjelpe økonomien i gang som følge av Covid-19. Dette kan igjen føre til lavere tomtekostnader om boligpriser samtidig faller i et marked for folk trolig vil være noe ventende.

Byggekostnader Q3 2020 – innhenting

Fra juli til september 2020 steg byggekostnadene for eneboliger i tre med 0,8% og 0,3% for boligblokker, for boliger i alt steg kostnaden med 0,6%. Dermed ligger kvartalsveksten på snittvekst. Fra september 2019 til september 2020 økte eneboliger med 3,1% og boligblokker med 1,9%.

Materialkostnadene økte med henholdsvis 5,0% og 3,3% for eneboliger i tre og boligblokker fra september 2019 til september 2020. Tilsvarende tall for siste kvartal er hhv 1,3% og 0,3%.

De siste tre årene har byggekostnaden økt med 9,0%, hvor eneboliger i tre har steget med 9,6% og boligblokker med 8,3%. Materialkostnaden har økt med 10,8% i samme periode.