07

Bergen

Transaksjonsmarkedet

  • Koronaviruset satte en bremser for transaksjonsvolumet i Bergen som endte på NOK 1,5 mrd. hittil i år,halvparten så lavt som samme periode i fjor
  • Newsec reduserte prime yield i Bergen fra 4,25% til 4,00% ved inngangen til 2020, som følge av observerte transaksjoner på Torgalmenningen. Yielden vil trolig holdes stabil ut året – ingen leieprisvekst er forventet, men lavere finansieringskostnader vil holde den stabil
  • Nye E39 fra Os til Bergen/Flesland nærmer seg ferdigstillelse, noe som trolig vil gi gode muligheter for nye handels- og logistikkeiendommer

Newsec har bistått som eksklusiv rådgiver for Ferguson plc ved salget av et av Bergens mest attraktive utviklingsprosjekter. Kjøper er OBOS

Leiemarkedet

  • Arealledigheten i Bergen har vært stabilt nedadgående de siste 3 årene, men gikk marginalt opp forrige kvartal og videre opp 0,4 prosentpoeng i andre kvartal til 8,0%
  • Det er forventet dempet sysselsetting som følger av koronaviruset og kontorledigheten i Bergen er derfor forventet å stige framover. Det som kan motvirke økningen noe, er kommunalt behov for midlertidige lokaler de neste to årene. Blant annet rives Fylkeshuset i Agnes Mowinckels gate 5 for å bygge nytt, og de tar store midlertidige lokaler ute på Kokstad, samtidig som rådhuset i Bergen tømmes
  • Tall innhentet fra Arealstatistikk viser at leieprisene allerede ser en virkning av den økte kontorledigheten. Firekvartals rullerende snittleie er ned 2,8% mot samme periode i fjor, til 1.925 NOK/m². Videre falt firekvartals rullerende a-kategorileie med 5,7% til 2.640 NOK/m²
  • Det er stor differanse på leieobjekter i Bergen. Nye kontorlokaler med god beliggenhet og nærhet til bybanen er meget attraktive. Tilsvarende, ligger man utenfor infrastruktur og servicetilbud er markedet krevende
  • Det forventes mindre negativt press på leieprisene i sentrum og ut mot næringskorridoren, mens randsonene, og spesielt oljetunge Kokstad, får det tøffest. I tillegg, i likhet med de andre storbyene, blir leiekontraktene ofte kortere—gjerne 5+5 istedenfor 10 år