Newsec-landingsmeny
MARKEDSRAPPORT Q3 2019

Velkommen til Newsec sin nye markedsplattform. Se videoen for en kort introduksjon eller les markedsbrevet ved å trykke på skjermen i resepsjonen.

Segmentvarsel pr. Q3 2019

Kontor

 • Prime yield 3,75%
 • Største transaksjon: DNB Midtbygget (NOK 4,5 mrd.)
 • Ledigheten i Oslo er 5,6%
 • Leieprisene i Oslo er opp 5,2% (Q3-19/Q3-18 rullerende)
 • A-kat. leienivå stiger 6,6% (Q3-19/Q3-18 rullerende)
 • Trend: Fortsatt leieprisvekst og fraværende rentepress - prime yield stabil ut 2019

Handel

 • Prime yield 4,00% (High Street Shopping)
 • Største transaksjon: Stoa Vest (NOK 1,5 mrd.)
 • E-handel omsetter for over NOK 21 mrd., ca. 4,5% av detaljhandelen, sterk vekst siste fire år (13% mot 2,6% for detaljhandel)
 • Toppleie: 18.000 NOK/kvm
 • Trend: Investorer skeptisk til segmentet, spesielt kjøpesenter - tilbudsoverskudd i markedet.

Hotell

 • Prime yield 4,25%
 • Oslo  /  RevPAR 742  /  -2,6% (12 mnd.)
 • Bergen  /  RevPAR 596  /  +4,7% (12 mnd.)
 • Tromsø  /  RevPAR 722  /  +12,8% (12 mnd.)
 • Trondheim  /  RevPAR 634  /  +6,7% (12 mnd.)
 • Stavanger  /  RevPAR 509  /  +4,4% (12 mnd.)
 • Trend: RevPAR under press i Oslo/Tromsø, Stavanger ser glimt av oljelyset, Bergen tørker opp

Logistikk

 • Prime yield 4,75%
 • Største transaksjon: Raufoss Industripark (NOK 1,8 mrd.)
 • Beliggenhet viktig, lange kontrakter i sekundærområder prises ikke like skarpt
 • Trend: Segment løftes av økt netthandel og mangel på strategisk gode tomter rundt Oslo

Nøkkeltall pr. Q3 2019

53 mrd.

Transaksjonsvolum

179 stk.

Transaksjoner

3,75%

Prime yield

4,900

Prime rent

5,6%

Ledighet