Newsec-landingsmeny
MARKEDSRAPPORT Q1 2020

Velkommen til Newsec sin markedsplattform. Se videoen for en kort introduksjon eller les markedsbrevet ved å trykke på skjermen i resepsjonen.

Segmentvarsel pr. Q1 2020

Kontor

 • Prime yield 3,75%
 • Største transaksjon: Kokstadflaten 35
 • Ledigheten i Oslo er 5,9%
 • Leieprisene i Oslo er opp 6,4% (Q1-20/Q1-19 rullerende)
 • A-kat. leienivå stiger 6,1% (Q1-20/Q1-19 rullerende)
 • Trend: Står foreløpig støtt i koronakrisen - yield stabil til svakt opp, leiepriser fallende

Handel

 • Prime yield 4,00% (High Street Shopping)
 • Største transaksjon: Stovner Senter/Torvbyen/Marked (NOK 1,8 mrd.)
 • E-handel omsetter for over NOK 25 mrd., ca. 5% av detaljhandelen, sterk vekst siste fem år (83% mot 11% for detaljhandel)
 • Toppleie: 18.000 NOK/kvm
 • Trend: Sterkt påvirket av koronakrisen - forventning om flere konkurser og bratt fallende leier

Hotell

 • Prime yield 4,25%
 • Oslo  /  RevPAR 728  /  -3,5% (12 mnd. mars)
 • Bergen  /  RevPAR 595  /  +4,3% (12 mnd. des.)
 • Tromsø  /  RevPAR 747  /  +13,2% (12 mnd. des.)
 • Trondheim  /  RevPAR 653  /  +9,8% (12 mnd. des.)
 • Stavanger  /  RevPAR 530  /  +11,7% (12 mnd. des)
 • Trend: Sterk påvirket av koronakrisen - forventing om fall i både losji- og kurs/konferanseinntekter

Logistikk

 • Prime yield 4,75%
 • Største transaksjon: DSV Vestby (NOK 968 mill.)
 • Beliggenhet viktig, lange kontrakter i sekundærområder prises ikke like skarpt
 • Trend: Står foreløpig støtt i koronakrisen - løftes av økt netthandel, kan bremses av stans i distribusjon

Nøkkeltall pr. Q1 2020

16,7 mrd.

Transaksjonsvolum

46 stk.

Transaksjoner

3,75%

Prime yield

5,500

Prime rent

5,9%

Ledighet