Newsec-landingsmeny
MARKEDSRAPPORT Q2 2020

Velkommen til Newsec sin markedsplattform. Se videoen for en kort introduksjon eller les markedsbrevet ved å trykke på skjermen i resepsjonen.

Segmentvarsel pr. Q2 2020

Kontor

 • Prime yield 3,75%
 • Største transaksjon: Telenorporteføljen (NOK 1,4 mrd.)
 • Ledigheten i Oslo er 6,6%
 • Leieprisene i Oslo er opp 3,4% (Q2-20/Q2-19 rullerende)
 • A-kat. leienivå stiger 1,0% (Q2-20/Q2-19 rullerende)
 • Trend: Står foreløpig støtt i koronakrisen - yield stabil for de beste objektene, leiepriser faller

Handel

 • Prime yield 4,25% (High Street Shopping)
 • Største transaksjon: Stovner Senter/Torvbyen/Marked (NOK 1,8 mrd.)
 • E-handel omsetter for over NOK 25 mrd., ca. 5% av detaljhandelen, sterk vekst siste fem år (83% mot 11% for detaljhandel)
 • Toppleie: 16.000 NOK/kvm
 • Trend: Sterkt påvirket av koronakrisen - forventning om flere konkurser og bratt fallende leier

Hotell

 • Prime yield 4,75%
 • Oslo  /  RevPAR NOK 598  /  -21% (12 mnd. juni)
 • Norge /  RevPAR NOK 476 /  -12% (12 mnd. juni)
 • Trend: Sterk påvirket av koronakrisen - forventing om fall i både losji- og kurs/konferanseinntekter, samt konkurser

Logistikk

 • Prime yield 4,75%
 • Største transaksjon: DSV Vestby (NOK 883 mill.)
 • Beliggenhet viktig, lange kontrakter i sekundærområder prises ikke like skarpt
 • Trend: Står foreløpig støtt i koronakrisen - distribusjonssenter høyt etterspurt, løftes av økt netthandel

Nøkkeltall pr. Q2 2020

36,4 mrd.

Transaksjonsvolum

100 stk.

Transaksjoner

3,75%

Prime yield

5,200

Prime rent

6,6%

Ledighet