Newsec-landingsmeny
MARKEDSRAPPORT Q3 2020

Velkommen til Newsec sin markedsplattform. Se videoen for en kort introduksjon eller les markedsbrevet ved å trykke på skjermen i resepsjonen.

Segmentvarsel pr. Q3 2020

Kontor

 • Prime yield 3,25%
 • Største transaksjon: HQ Telenor (NOK 5,45 mrd.)
 • Kontorledigheten i Oslo er 7,2%
 • Leieprisene i Oslo er opp 2,9% (Q3-20/Q3-19 rullerende)
 • A-kat. leienivå faller 1,2% (Q3-20/Q3-19 rullerende)
 • Trend: Står foreløpig støtt i koronakrisen - prime yield faller, men spread øker, leiepriser faller moderat

Handel

 • Prime yield 4,25% (High Street Shopping)
 • Største transaksjon: Stovner Senter/Torvbyen/Marked (NOK 1,8 mrd.)
 • E-handel omsetter for over NOK 25 mrd., ca. 5% av detaljhandelen, sterk vekst siste fem år (83% mot 11% for detaljhandel)
 • Toppleie: 15.000 NOK/kvm
 • Trend: Sterkt påvirket av koronakrisen - forventning om flere konkurser og fallende leier

Hotell

 • Prime yield 4,75%
 • Oslo  /  RevPAR NOK 523  /  -30% (12 mnd. augsut)
 • Norge /  RevPAR NOK 453 /  -17% (12 mnd. august)
 • Trend: Sterk påvirket av koronakrisen - forventing om fall i både losji- og kurs/konferanseinntekter, samt konkurser

Logistikk

 • Prime yield 4,50%
 • Største transaksjon: Coop Sentrallager (NOK >3 mrd.)
 • Beliggenhet viktig, lange kontrakter i sekundærområder prises ikke like skarpt
 • Trend: Står foreløpig støtt i koronakrisen - distribusjonssenter høyt etterspurt, løftes av økt netthandel

Nøkkeltall pr. Q3 2020

57 mrd.

Transaksjonsvolum

146 stk.

Transaksjoner

3,25%

Prime yield

5,200

Prime rent

7,2%

Ledighet