Newsec-landingsmeny
MARKEDSRAPPORT Q4 2018

Velkommen til Newsec sin nye markedsplattform. Se videoen for en kort introduksjon eller les markedsbrevet ved å trykke på skjermen i resepsjonen.

Segmentvarsel pr. Q4 2018

Kontor

 • Prime yield 3,75%
 • Største transaksjon: Equinor HQ, Forus, (NOK 2,8 mrd.)
 • Ledigheten i Oslo er 5,9%
 • Leieprisene i Oslo er opp 6,0% (Q4-18/Q4-17 rullerende)
 • A-kat. leienivå stiger 9,9% (Q4-18/Q4-17 rullerende)
 • Trend: Leieprisvekst og stigende renter – yield under press fra flere hold

Handel

 • ‍Prime yield 3,75% (High Street Shopping)
 • Største transaksjon: Barcode, Munch, Sørenga (konf.)
 • E-handel omsetter for over NOK 21 mrd., ca. 4,5% av detaljhandelen, sterk vekst siste tre år (16% mot 2,8% for detaljhandel)
 • Toppleie: 20.000 NOK/kvm
 • Trend (kjøpesenter): Prime beliggenhet og større sentre vinner mot netthandel, større usikkerhet mer perifert

Hotell

 • Prime yield 4,50%
 • Oslo  /  RevPAR 754  /  +2,5% (12 mnd.)
 • Bergen  /  RevPAR 571  /  -10,2% (12 mnd.)
 • Tromsø  /  RevPAR 651  /  +1,9% (12 mnd.)
 • Trondheim  /  RevPAR 593  /  -0,1% (12 mnd.)
 • Stavanger  /  RevPAR 474  /  -1,1% (12 mnd.)
 • Trend: RevPAR under press i Oslo/Tromsø, Stavanger ser glimt av oljelyset, Bergen tørker opp

Logistikk

 • ‍Prime yield 5,00%
 • Største transaksjon: Forsyningsbase Mongstad (NOK 4 mrd.)
 • Segmentet løftes grunnet økt netthandel og knapphet på gode tomter
 • Trend: Strategisk god beliggenhet med lang kontrakt prises skarpt, prime yield under press

Nøkkeltall pr. Q4 2018

87 mrd.

Transaksjonsvolum

295 stk.

Transaksjoner

3,75%

Prime yield

4.800

Prime rent

5,9%

Ledighet