Newsec-landingsmeny
MARKEDSRAPPORT Q1 2019

Velkommen til Newsec sin nye markedsplattform. Se videoen for en kort introduksjon eller les markedsbrevet ved å trykke på skjermen i resepsjonen.

Segmentvarsel pr. Q1 2019

Kontor

 • Prime yield 3,75%
 • Største transaksjon: DNB Midtbygget (NOK 4,5 mrd.)
 • Ledigheten i Oslo er 5,8%
 • Leieprisene i Oslo er opp 6,8% (Q1-19/Q1-18 rullerende)
 • A-kat. leienivå stiger 10,4% (Q1-19/Q1-18 rullerende)
 • Trend: Leieprisvekst demper press fra forventet renteoppgang - prime yield stabil ut 2019

Handel

 • ‍Prime yield 3,75% (High Street Shopping)
 • Største transaksjon: Askim Næringspark (NOK 475 mill.)
 • E-handel omsetter for over NOK 21 mrd., ca. 4,5% av detaljhandelen, sterk vekst siste fire år (13% mot 2,6% for detaljhandel)
 • Toppleie: 20.000 NOK/kvm
 • Trend: Investorer skeptisk til segmentet, tilbudsoverskudd i markedet. Legger særlig press på normal og sekundær handel

Hotell

 • Prime yield 4,50%
 • Oslo  /  RevPAR 759  /  +2,7% (12 mnd.)
 • Bergen  /  RevPAR 575  /  -4,2% (12 mnd.)
 • Tromsø  /  RevPAR 699  /  +7,0% (12 mnd.)
 • Trondheim  /  RevPAR 602  /  +1,9% (12 mnd.)
 • Stavanger  /  RevPAR 497  /  +6,8% (12 mnd.)
 • Trend: RevPAR under press i Oslo/Tromsø, Stavanger ser glimt av oljelyset, Bergen tørker opp

Logistikk

 • ‍Prime yield 5,00%
 • Største transaksjon: Raufoss Industripark (NOK 1,8 mrd.)
 • Strategisk god beliggenhet og kontrakt over 10 år prises under 5,00%
 • Trend: Prime yield under press. Segment løftes av økt netthandel og mangel på strategisk gode tomter rundt Oslo

Nøkkeltall pr. Q1 2019

14,2 mrd.

Transaksjonsvolum

53 stk.

Transaksjoner

3,75%

Prime yield

4,800

Prime rent

5,8%

Ledighet