Newsec-landingsmeny
MARKEDSRAPPORT Q3 2018

Velkommen til Newsec sin nye markedsplattform. Se videoen for en kort introduksjon eller les markedsbrevet ved å trykke på skjermen i resepsjonen.

Segmentvarsel pr. Q3 2018

Kontor

 • Prime yield 3,75%
 • Største transaksjon: Equinor HQ, Forus, (NOK 2,8 mrd.)
 • Ledigheten i Oslo er 6,0%
 • Leieprisene i Oslo er opp 4,6% (Q3-18/Q3-17 rullerende)
 • A-kat. leienivå stiger 10,2% (Q3-18/Q3-17 rullerende)
 • Trend: Leieprisvekst og stigende renter – yield under press fra flere hold

Handel

 • ‍Prime yield 3,75% (High Street Shopping)
 • Største transaksjon: Alna Senter (NOK 1,9 mrd.)
 • E-handel omsetter for over NOK 21 mrd., ca. 4,5% av detaljhandelen, sterk vekst siste tre år (16% mot 2,8% for detaljhandel)
 • Toppleie: 20.000 NOK/kvm
 • Trend (kjøpesenter): Prime beliggenhet og større sentre foretrekkes, mindre trykk mer perifert

Hotell

 • Prime yield 4,50%
 • Oslo  /  RevPAR 762  /  +6% (12 mnd.)
 • Bergen  /  RevPAR 570  /  -13,7% (12 mnd.)
 • Tromsø  /  RevPAR 640  /  +1,1% (12 mnd.)
 • Trondheim  /  RevPAR 594  /  +2,9% (12 mnd.)
 • Stavanger  /  RevPAR 487  /  +5,7% (12 mnd.)
 • Trend: RevPAR under press i de største byene, Stavanger ser glimt av oljelyset

Logistikk

 • ‍Prime yield 5,00%
 • Største transaksjon: Forsyningsbase Mongstad (NOK 4 mrd.)
 • Strategisk god beliggenhet og kontrakt over 10 år prises under prime yield
 • Trend: Fortsatt press på yield, knapphet på gode tomter og økt etterspørsel i tak med vekst innen netthandel

Nøkkeltall pr. Q3 2018

50,0 mrd.

Transaksjonsvolum

177 stk.

Transaksjoner

3,75%

Prime yield

4.700

Prime rent

6,0%

Ledighet