Newsec-landingsmeny
MARKEDSRAPPORT Q2 2018

Velkommen til Newsec sin nye markedsplattform. Se videoen for en kort introduksjon eller les markedsbrevet ved å trykke på skjermen i resepsjonen.

Segmentvarsel pr. Q2 2018

Kontor

 • Prime yield 3,75%
 • Største transaksjon: Equinor HQ, Forus, Stavanger
 • Ledigheten i Oslo er 6,2%
 • Leieprisene i Oslo er opp 6,0% (Q2-18/Q2-17 rullerende)
 • A-kat. leienivå stiger 8,9% (Q2-18/Q2-17 rullerende)
 • Trend: Leieprisvekst, stigende renter og materiell korrelasjon – yield under press fra flere hold

Handel

 • ‍Prime yield 3,75% (High Street Shopping)
 • Største transaksjon: Alna Senter (NOK 1,9 mrd.)
 • E-handel omsetter for over 20 MRD, ca. 4,3% av detaljhandelen, sterk vekst siste år (16,5% mot 3% for detaljhandel)
 • Toppleie: 20.000 NOK/kvm
 • Trend (kjøpesenter): Prime beliggenhet og større sentre foretrekkes, mindre trykk mer perifert

Hotell

 • Prime yield 4,50%
 • Oslo  /  RevPAR 740  /  +7% (12 mnd.)
 • Bergen  /  RevPAR 594  /  -9% (12 mnd.)
 • Tromsø  /  RevPAR 640  /  +4% (12 mnd.)
 • Trondheim  /  RevPAR 600  /  +8% (12 mnd.)
 • Stavanger  /  RevPAR 476  /  +4% (12 mnd.)
 • Trend: RevPAR under press i de største byene, Stavanger ser glimt av oljelyset

Logistikk

 • ‍Prime yield 5,00%
 • Største transaksjon: Forsyningsbase Mongstad (MNOK 4000)
 • Kraftig yieldkomp. siste årene, 6,75% i Q1-2014
 • God strategisk beliggenhet prises godt over nåverdi av kontraktfestet leie
 • Trend: Lange kontrakter (SLB med 15år+) med god beliggenhet prises meget skrarpt

Nøkkeltall pr. Q2 2018

34,3 mrd.

Transaksjonsvolum

124 stk.

Transaksjoner

3,75%

Prime yield

4.700

Prime rent

6,2%

Ledighet